بائولوپ BauLoop

بائولوپ  BauLoop

شیرآلات گروهه، طراحی مینیمال

طراحی شیرآلات بائولوپ برای معماری مدرن ساخته شده است. این مدل از طریق طراحی دسته ای حلقه ای و بدنه استوانه ای احساس سبکی طراحی را با خود به مصرف کننده القاء می کند.

مجموعه طراحی گروهه با خلق این مدل شیر احساس مینیمالیست و سادگی را به مصرف کننده منتقل خواهد کرد.

شیر روشویی بائولوپ    BauLoop

کد: 23335000

شیر روشویی پایه بلند بائولوپ    BauLoop

کد: 32856000

شیر حمام بائولوپ    BauLoop

کد: 32815000

شیر توالت بائولوپ    BauLoop

کد: 32816000