بائواج BauEdge

بائواج BauEdge

شیرآلات گروهه، استفاده مداوم از شکل بیضی

در طراحی مدل بائواج ترکیبی از تعادل و هماهنگی وجود دارد. شکل مدرن اهرم دسته شیر با زاویه 7 درجه جهت سهولت و راحتی استفاده از آن طراحی شده است.

شیر روشویی بائواج  BauEdge

کد: 23328000

شیر روشویی پایه بلند بائواج  BauEdge

کد: 32860000

شیر حمام بائواج  BauEdge

کد: 32820000

شیر توالت بائواج  BauEdge

کد: 32821000